Σκανδάλης

Οικοδομικά υλικά


Πολυετής εμπειρία, υψηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα.
ΣΙΔΗΡΟΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΜΟΝΩΤΙΚΑ
ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ – ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

Παροικιά, Πάρος – Tηλ.: 22840 22192 – Fax: 22840 22755

info@skandalisparos.gr

Αντίπαρος, Λιμάνι – Tηλ.: 22840 61461 – Fax: 22840 61579

antiparos@skandalisparos.gr