ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Πολυετής εμπειρία, υψηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα.

Πάρος Παροικιά || Τηλ.: 22840 22191 – Fax: 22840 22755
E-mail: info@skandalisparos.gr
Αντίπαρος λιμάνι || Τηλ.: 22840 614161 – Fax: 22840 61579
E-mail: antiparos@skandalisparos.gr
web: https://skandalisparos.gr/